SUCCES

min vej til succes

FOKUSOMRÅDER

Vores største fokusområder er cirkulær økonomi, bæredygtighed og FN's 17 Verdensmål. Alle tre punkter er for os vigtige områder, når man snakker om succes og hvad der på nuværende tidspunkt er vigtigt at berøre. De er alle tre nutidige og igangværende samtaleemner, når man bl.a. snakker om forretningsmodeller, missioner, visioner og mål.

Vi har derfor klart for øje, at implementere disse tre emner i de ting, vi delagtiggøre os i. For os er der nemlig ingen tvivl om, at de både er fremtiden, men afgjort også ér nutiden. Derfor skal man ikke vente med at implementere disse tre emner i hverken virksomhed eller egen tankegang - det gælder om at hoppe på toget nu. Toget har næsten forladt paronen.

Se vores syn på cirkulær økonomi længere nede.


CIRKULÆR ØKONOMI

set fra min synsvinkel

Cirkulær økonomi er et opgør mod den traditionelle lineære økonomi, som de fleste kender til.

Fra vores traditionelle værdikæder ser vi nemlig, hvordan de økonomiske modeller, der typisk er fortalt i skolerne, har omhandlet suboptimeringer i virksomhederne; kan vi producere billigere, bedre og sælge mere?

Men den cirkulære økonomi bevæger sig væk fra denne traditionelle ”køb og smid væk” model (den lineære), til en regenerativ designmodel. Målet er, at beholde så meget værdi som muligt fra ressourcer, optimal genanvendelse, renovering, genfremstilling og genbrug. 

Virksomheder, der implementerer cirkulær økonomi, koncentrerer sig om produkter og tjenester, der bruger principper baseret på holdbarhed, fornylighed, genanvendelse, reparation, udskiftning, opgradering, renovering og reduceret materialeanvendelse. Ved at anvende disse principper, kan virksomheder designe affald, øge ressourceproduktiviteten og afkoble væksten fra naturlige ressourceforbrug.

Eksemplerne på cirkulær økonomi er ikke nye, men derimod gennemslagskraften og de moderne definitioner på cirkulær økonomi, der strømmer i dag. Eksempelvis har der i flere år eksisteret virksomheder, som har arbejdet med genvinding af metaller og andre råmaterialer, hvorfor det for dem ikke er ”ny-tænkende”. Derfor har cirkulær økonomi altså eksisteret i mange år, men er for alvor nu ved at bide sig fast.

Se en uddybelse af de 5 modeller hér;

Brug vedvarende energi og biobaserede eller fuldt genanvendelige materialer.

Eks. Pantsystemer på emballage, hvor materialet smeltes om og genanvendes el. vindmøllerhvor el produceres af en vedvarende energikilde

Forbind produktets brugere til hinanden og tilskynd til at dele brug, adgang eller ejerskab for at øge produktets udnyttelse.

Eks. AirBnB, GoMore, Uber

Udvid produktets livscyklus ved reparation, opgradering og vidersalg såvel som gennem innovation og produktdesign.

Eks. Fairphone, en telefon der er bygget til at kunne blive opgraderet.

Gendan nyttige ressourcer ud af materialer, biprodukter eller affald.

Eks. Mask fra ølproduktin bruges som dyrefoder

Kunderne betaler for adgang til produktet i modsætning til ejerskab af produktet. Dermed øges mulighederne for at udnytte effekterne af cirkulær produktion og deling af produkter.

Eks. Michelin Fleet Solutions hvor man lejer lastbildæk pr. kørte km. i stedet for at købe.