ANDERS KOED JENSEN

iværksætteri / cirkulær økonomi / FN's 17 verdensmål

Vi fokuserer på at skabe bæredygtige koncepter skræddersyet til den enkelte kunde og det enkelte projekt. Vi arbejder altid på at finde de største potentialer og konkurrencemæssige fordele i den bæredygtige udvikling. 

AKJ’s innovative tilgang rummer muligheden for at identificere bæredygtige koncepter for virksomheder og kommuner. Alle projekt udføres af et slutprodukt, der vil balancere mellem det økonomiske, miljømæssige og sociale aspekt. AKJ bidrager med en innovativ tilgang til udbredelsen af cirkulær økonomi, og de nye forretningsmodeller der følger med.

Cirkulær økonomi er et opgør med den traditionelle lineære økonomi, som er så velkendt. Fra vores traditionelle værdikæder ser vi hvordan de økonomiske modeller, der er blevet fortalt i skolerne gennem tiderne, ofte har handlet om suboptimeringer i virksomhederne. Kan vi producere billigere, bedre og sælge mere? Den cirkulære økonomi bevæger sig væk fra den traditionelle "køb og smid ud" model (lineær model) til en regenerativ designmodel. Målet er at beholde så meget værdi som muligt fra ressourcer, produkter, dele og materialer til at skabe et system, der giver mulighed for lang levetid, optimal genanvendelse, renovering, genfremstilling og genbrug.

Virksomheder, der implementerer cirkulær økonomi, koncentrerer sig om produkter og tjenester, der bruger principper baseret på holdbarhed, fornyelse, genanvendelse, reparation, udskiftning, opgradering, renovering og reduceret materialeanvendelse. Ved at anvende disse principper, kan virksomheder designe affald, øge ressource produktiviteten og afkoble væksten fra naturlige ressourceforbrug.

Eksemplerne på cirkulær økonomi er ikke nye, men det er gennemslagskraften og de moderne definitioner på cirkulær økonomi der strømmer i dag. I mange år har der eksisteret virksomheder der har arbejdet med eksempelvis genvinding af metaller og andre råmaterialer. Ligeledes har cirkulær økonomi eksisteret i mange år, men det er nu, den har bidt sig fast. Der findes flere fortolkninger og definitioner, men i AKJ har vi valgt at kigge på de definitioner der publiceres fra FN’s klimapanel. I AKJ opererer vi ud fra de fem cirkulære forretningsmodeller der eksisterer inden for Cirkulær Økonomi.

De 5 forretningsmodeller i cirkulær økonomi ses hér, men beskrives yderligere under fanen "succes";


ANDERS KOED JENSEN

Anders Koed Jensen er ingeniør samt grundlægger og serieiværksætter bag virksomhederne TrÆls, Brainwash, Håndslag og AKJ, samt genanvendelsessystemet ReDo og én af hovedparterne i erhvervshuset Compas, Hedensted. Anders har specialiseret sig i grønne forretningsmodeller med særligt fokus på cirkulær økonomi og FN’s 17 Verdensmål.


Anders grundlagde sin første virksomhed TrÆls i foråret 2017, hvorefter der var stor efterspørgsel på viden omkring cirkulær økonomi i praksis, hvorfor Anders startede "AKJ" året efter. AKJ er et rådgivningsfirma i praktiseringen af cirkulær økonomi og FN’s 17 Verdensmål, som både hjælper virksomheder, kommuner, projekter mv. I slutningen af 2018 startede Anders "Brainwash", som er en virksomhed, der skaber forretningsmodeller på FN’s 17 Verdensmål, samt virksomheden "Håndslag" der er en grøn design- og markedsføringsplatform.


Anders er ekspert og frontløber inden for cirkulær økonomi og arbejder med et langsigtet mål om at gøre Danmark førende inden for cirkulær økonomi på tre områder: design & byudvikling, strategi & analyse, samt upcycle & produktionsudvikling.


Bag AKJ står også samarbejdspartneren Anne Poulsen.

/ Anders Koed Jensen & Anne Poulsen

/ ap@akjensen.dk

/ Compas, Danmarksvej 2, 8722 Hedensted

/ +45 29 70 43 50

SAMARBEJDSPARTNERE

AKJ står altid klar til en uforpligtende snak, så lad os endelig høre om dit næste projekt, eller hvordan vi på anden måde kan hjælpe dig. Du sikrer dig, at vi holder fokus på FN's 17 Verdensmål, bæredygtighed og cirkulær økonomi i en grøn omstilling.